ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ

Ιατρικό μηχάνημα μέτρησης παλμών